Vnitřní řád naší gynekologické ambulance

Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a je závazný pro všechny klientky léčené v naší ordinaci.