Denzitometrie - vyšetření kvality kostí

Denzitometrie je zobrazovací metoda měřící hustotu kostní hmoty. Jedná se o bezbolestné vyšetření, které pacienta nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojená s osteoporózou. Vyšetření provádí lékař na specializovaném radiologickém pracovišti.

Indikace k vyšetření

Ženy po menopauze - především, pokud mají další rizikový faktor, ženy po 65 letech.

Jako hlavní rizikový faktor pro osteoporózu je nejčastěji udáván deficit sexagenů (tj. předčasná menopauza). Časná menopauza, tj. menopauza před 45 rokem věku, ať už arteficiální, či spontánní, je uznávána prakticky ve všech národních i mezinárodních doporučeních jako rizikový faktor osteoporózy, s indikací k denzitometrickému vyšetření. Nízké BMI, anamnéza fraktury krčku u matky, hypertyreóza.