Vnitřní řád gynekologické ambulance GYN ALW

Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a je závazný pro všechny klientky léčené v naší ordinaci.

Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny:

 • Při přijetí do ambulance prokažte svou totožnost OP nebo průkazem ZP.
 • Při přijetí do péče s Vámi sestra sepíše „Souhlas s poskytováním zdravotní péče“ a „Souhlas s poskytováním informací“, ve kterém můžete stanovit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu a určit jejich rozsah. Můžete také podávání informací zakázat, či osoby kdykoliv změnit.
 • Při každé návštěvě je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště, tel. čísla, změnu ZP, nově diagnostikované nemoci, léky, alergie a veškeré změny týkající se Vašeho zdravotního stavu a identifikačních údajů.
 • Objednávání k vyšetření je možné telefonicky na tel.č. 737 370 478 nebo online na info@gynekologie-orlova.cz
 • Konzultace po telefonu neposkytujeme.
 • Pacientce je vždy nabídnut nejbližší volný termín k vyšetření, přednostní termín není možné vyžadovat.
 • V ordinaci věnujeme každé pacientce tolik času, kolik právě potřebuje, akutní případy mají přednost.
 • Objednací čas se může vyjímečně stát i časem orientačním.
 • Nemůžete-li se dostavit k vyšetření, je vaší POVINNOSTÍ termín odhlásit.
  • Při neodhlášení 1.objednávky budete upozorněni na podmínky vnitřního řádu ambulance.
  • Při neodhlášení 2.objednávky bude za blokaci termínu účtován poplatek 200Kč.
  • Při neodhlášení 3.objednávky budete za hrubé porušení vnitřního řádu vyřazeny z kartotéky.
 • Posouzení závažnosti zdravotního stavu pacientky, jejíž vyšetření je možné upřednostnit před ostatními, je pouze v kompetenci lékaře.
 • Dodržujte, prosím, lékařem navržený léčebný postup. Pravdivě informujte lékaře o vývoji zdravotního stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravcích a zdravotních službách poskytovaných jiným lékařem.
 • Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K vyšetření a léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.
 • S dotazy nebo problémy ohledně zdravotního stavu se obracejte na lékaře během vyšetření. Budou Vám vždy  srozumitelně vysvětleny.
 • Při změně lékaře je pacient povinen donést si výpis z dokumentace.
 • Potřebujete-li předpis trvalé medikace bez nutnosti navštívit lékaře, můžete si jej vyzvednout u sestry – je nutné minimálně den předem zatelefonovat či napsat dva dny předem mail.
 • Po dobu naši nepřítomnosti či dovolené je pro akutní případy určena pohotovost.
 • Pacienti do 18let věku jsou ze zákona povinni navštěvovat naši ordinaci v doprovodu zákonného zástupce, který podepíše písemný „Souhlas s poskytováním zdravotních služeb“. V případě jiné osoby starší 18let, která se dostaví jako doprovod, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.

Vnitřní řád je platný od 1.6.2016

Vedoucí lékař a jednatel společnosti GynALW s.r.o.
MUDr.Tamara Bystroňová

Závěrečná ustanovení

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni řídit se vnitřním řádem ambulance.

 • Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do lékařské péče nebo vyřazení pacienta z lékařské péče.
 • Pacient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům.
 • Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení.
 • Pacient má povinnost si své osobní věci vzít vždy s sebou do ordinace. Zároveň při odchodu z prostor zdravotnického zařízení si zkontroluje  všechny své osobní doklady a věci u sebe.
 • Lékař má právo určovat pořadí pacientů.
 • Upozorňujeme, že prostory čekárny jsou monitorovány, zároveň jako vnější prostor celého objektu.
 • Žádáme pacientky, aby respektovaly fakt, že ambulance nejsou jesle ani školka, a tudíž nemůžeme zajistit hlídání ani bezpečnost Vašich dětí.
 • Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je vyvěšen v čekárně, vložen do desek v čekárně a najdete jej také na stránkách www.gynekologie-orlova.cz.
 • Není Vaší povinností souhlasit s vnitřním řádem ambulance. Nesouhlas s vnitřním řádem zdravotního zařízení je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednání v této ambulanci. Podle vlastního uvážení si můžete zvolit jinou gynekologickou ambulanci, která bude Vašim požadavkům optimálně vyhovovat.

Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své léčbě. Budeme rádi, když nám sdělíte, s čím jste byly na našem pracovišti spokojeny, co se Vám líbilo a co Vám nevyhovovalo. A to buď osobně, nebo mailem na info@gynekologie-orlova.cz.

Vaše podněty jsou důležité pro další zlepšování kvality poskytovaných služeb.