Sestřičky

Porodni asistentka, Mgr. Veronika Frolová

Cvičení s těhotnými, nastávajícími maminkami (toho času na rodičovské).

Porodni asistentka, Mgr. Veronika Frolová Porodni asistentka, Mgr. Veronika Frolová

Veronika Petříková

Zástup.

Veronika Petříková

Hanka Švubová

Zástup.

Hanka Švubová