Informace týkající se očkování proti covid 19

V dokumentech níže naleznete informace k očkování proti koronaviru Sars-cov2, zjednodušeně covid-19. Informace jsou z časopisu Tempus medicorum, Lékařské komory.