Otázky a odpovědi týkající se KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Proč jsou právě nyní dostupné nové informace?

  • Nedávné přehodnocení na evropské úrovní se zaměřilo na rizika a přínosy kombinované hormonální antikoncepce a zvláště na riziko vzniku krevních sraženin spojených s užíváním těchto léků.
  • Tento materiál  by Vám měl poskytnout více informací o vzniku krevních sraženin v souvislosti s kombinovanou hormonální antikoncepcí včetně toho, jaké stavy zvyšují riziko vzniku sraženiny, jaké jsou známky a příznaky vzniku krevní sraženiny a kdy musíte informovat zdravotnický personál, že užíváte kombinovanou hormonální antikoncepci.
  • Je zde uvedeno velké množství informací o krevních sraženinách, protože přehodnocení se zaměřilo výhradně na toto riziko. Je důležité uvést, že kombinovaná hormonální antikoncepce je vysoce účinná v předcházení nechtěným těhotenstvím a že celkové riziko vzniku krevní sraženiny je malé. U většiny žen tyto léky představují přínos, který podstatně převyšuje malé riziko vzniku závažných nežádoucích účinků.
  • Tato informace se netýká žádného přípravku, který obsahuje jen progestogen. (tj. je bez ethinylestradiolu nebo estradiolu).

​Jaké jsou závěry a doporučení vyplývající z tohoto přehodnocení?

  • Riziko vzniku krevních sraženin spojených s kombinovanou hormonální antikoncepcí je známé mnoho let a předepisujícím lékařům i ženám bylo již poskytnuto mnoho informací. Nedávné přehodnocení potvrdilo již známou skutečnost, že toto riziko je malé. Nyní bychom se chtěli zaměřit na to, abychom Vám podali užitečné informace o tomto riziku.
  • Pokud jste dosud užívala kombinovanou hormonální antikoncepci bez jakýchkoliv problémů, není třeba, abyste ji na základě přehodnocení přestala užívat. Pokud máte jakékoliv obavy, proberte je během své další plánované návštěvy se svým lékařem, který Vám antikoncepci předepisuje, ale do té doby v užívání kombinované hormonální antikoncepce pokračujte. Mějte na paměti, že náhlé přerušení užívání kombinované hormonální antikoncepce může mít za následek nechtěné těhotenství.

Co je to kombinovaná hormonální antikoncepce?

  • Kombinovaná hormonální antikoncepce představuje vysoce účinnou metodu prevence nechtěného těhotenství. Obsahuje dva hormony – estrogen a progestogen. Estrogen obsažený ve většině přípravků je ethinylestadiol, ale některé přípravky obsahují jiný estrogen, a to estradiol. Je dostupná široká škála progestogenů.

Jaké jsou přínosy užívání kombinovaná hormonální antikoncepce?

  • Vedle prevence nechtěného otěhotnění má dlouhodobě užívaná kombinovaná hormonální antikoncepce další výhody, jako je snížena rizika vzniku rakoviny endometria (výstelky dělohy) a rakoviny vaječníků).
  • Kombinovaná hormonální antikoncepce může mít někdy další přínosy, jako je zlepšení kontroly menstruačního cyklu, endometriózy (poruchy výstelky dělohy), zánětlivého onemocnění pánve a u některých žen zlepšení akné. Jen málo studií porovnávalo příznivé účinky různých přípravků hormonální antikoncepce navzájem, a tak není jasné, zda jsou mezi nimi významné rozdíly.

Pro většinu žen představují tyto přípravky přínos, které dalece převažuje malé riziko závažných nežádoucích účinků.